En bro til nye spor i det psykosociale arbejde

Et onlinekursus til mennesker, der arbejder med mennesker

Når mennesker og menneskers trivsel er vores arbejdsopgaves centrum, er det ikke fagligheden, men fagpersonligheden der er styrken. For at kunne stå stærkt fagligt, skal vi både vide noget om de psykosociale dynamikker, som vi på daglig basis indgår i, og som er centrale for menneskers trivsel.

Samtidig skal vi kunne rumme os selv og vores personlige reaktioner. Når vi arbejder i omsorgs- eller relationsfag, er vi nødt til at skabe relationer som et menneske, ikke som en faglighed. Vi opbygger tillid som det menneske, vi er og ikke blot med den faglighed, som vi har.

Her kan du:

- Styrke dit faglige fundament

- Modtage inspiration til opmærksomhedspunkter omkring bevidstheden i kontakten med andre og til din egen trivsel

- Styrke din selvagens

- Få indsigt i dine egne mønstre, sårbarheder, ressourcer for styrket bevidsthed om hvordan du kan bruge dig selv som redskab i kontakt og relation med andre

- Få inspiration i f.eks. mentorskabet, behandlings- eller relations arbejdet


Din underviser


Kirsten Ipsen & Sabina Christensen
Kirsten Ipsen & Sabina Christensen

Af Sabina Christensen som er Neuroaffektiv psykoterapeut og Kirsten Ipsen som er NLP Coach.
Hvad andre spørger om


Hvornår starter og slutter kurset ?
Kurset starter nu, Kurset består af 7 moduler, og vi anbefaler, at du sætter 1 uge af til hvert modul og til de øvelser, der hører med til hvert modul. Der er ingen rigtig eller forkert måde at følge kurset på, og hvis noget giver mere mening for dig, er vores anbefaling, at det er dér, du starter.
Hvor lang tid har jeg adgang til kurset ?
Du har online adgang til kurset i 6 måneder fra den dato du modtager din adgang. Alle opgaver i kurset kan downloades, og vi anbefaler dig, at gemme dem til senere brug.
Hvis du ikke er tilfreds ?
Vi vi rigtig gerne have at du er tilfreds, hvis ikke du er tilfreds, så tilbyder vi en 60 minutters gratis online coaching session når du har været igennem kurset. Sammen kan vi finde ud af hvad det er, der har drillet eller ikke har haft en effekt og du kan arbejde videre på egen hånd igen.
Hvad får jeg ud af det her kursus ?
Når vi kan se, hvad der sker på over- og underfladen i os og hos de mennesker, som vi arbejder og samarbejder med, er vi i stand til at reagere fornuftigt, rationelt, fagligt og samtidig tage hånd om vores egen trivsel. Når vi kan se og tør opdage vores egne styrker og sårbarheder, kan vi blive fri for at reagere ubevidst ud fra dem. Vi kan øge vores selvindsigt, - samt vores bevidsthed omkring vores medmenneskers strategier og mønstre. Dermed kan vi opretholde eller styrke den vigtige fagpersonlighed, - hvad end vi skal behandle, ledsage, undervise, udføre pleje, gøre rent, sørge for mad, sætte hår, holde samtaler, lave arbejdsplaner osv.
Hvad er formålet med kurset ?
Formålet med dette kursus er at styrke det faglige fundament. I et let tilgængeligt og fleksibelt format modtager du undervisning med inspiration til opmærksomhedspunkter, som du med fordel kan skabe bevidsthed omkring i kontaktfeltet med mennesker, - eller omkring din egen trivsel. Der er forudsætning for at styrke din selvagens, - altså bruge dig selv mere bevidst som redskab i kontakt og relation med andre, fordi du får indsigt i dine egne mønstre, sårbarheder og ressourcer. Det kan også være, at du ønsker inspiration i f.eks. mentorskabet, behandlings- eller relations arbejdet, og her er onlinekursets indhold også anvendeligt for de mennesker, som man arbejder med.
Hvordan er kurset sammensat ?
Kurset er sammensat sådan, at du undervejs vil få alle sanser i spil, og øvelserne vil kunne manifestere sig forskelligt hos dig. Rammen for kurset er sammensat for at sikre en forankring i det, som du læser, hører og ser, - kombineret med de øvelser, som du udfører. Som du kommer kurset igennem er der forudsætning for at du løbende kan tage de redskaber og værktøjer med, som du får tilbudt. Måske vil du opleve, at øvelserne kommer til at føles mere naturlige. Det kan være relevant indimellem at gå tilbage for at samle op på øvelser, som du tidligere har været igennem, og som pludselig kan give mere mening.
Hvordan finder man ud af, om man gør det rigtigt eller forkert ?
DU er facit. Derfor er der i kurset ikke indlagt et Rigtigt eller Forkert. Blot forsøg dig med et åbent sind og gør dig selv den tjeneste at gennemgå alle moduler og alle øvelser..
Hvad er grunden til at der er 7 moduler ?
Længden af kurset er baseret på teorierne om forandring. Vi vil gerne love dig, at dette ikke er et quickfix. Man siger det tager 7 dage at skabe en ny vane og op til 3 uger at skabe en bevidsthed om, hvilke vaner eller strategier, man gerne vil ændre og derfra tager det et sted imellem 3-6 måneder at implementere en ny vane eller en ny strategi. Her er der stadig mulighed for, at man falder tilbage i gamle vaner eller strategier, indtil at den nye strategi er helt på plads. Når du har været igennem kurset og har forholdt dig til hvorfor, hvordan og til vigtigheden af at tage vare på dig selv og skabe kulør i livet, vil du måske efterfølgende kunne tage nogle af øvelserne som et vedligeholdende quickfix. Din verden er ikke forandret over de næste 7 uger – men du vil få tilbudt redskaber, indsigt og konkrete øvelser, som du kan fortsætte med at træne.

Er du leder eller medarbejder i et omsorgs- eller relationsfag, og ønsker du inspiration til det faglige virke eller trænger til at pleje den fagpersonlige trivsel?

Når mennesker og menneskers trivsel er vores arbejdsopgaves centrum, er det ikke fagligheden, men fagpersonligheden der er styrken. For at kunne stå stærkt fagligt, skal vi både vide noget om de psykosociale dynamikker, som vi på daglig basis indgår i, og som er centrale for menneskers trivsel.

Samtidig skal vi kunne rumme os selv og vores personlige reaktioner. Når vi arbejder i omsorgs- eller relationsfag, er vi nødt til at skabe relationer som et menneske, ikke som en faglighed. Vi opbygger tillid som det menneske, vi er og ikke blot med den faglighed, som vi har.

Start nu !